SAAN Transportation

อนาคตของการเดินทางกำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบ (multi modal) ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ car sharing (การใช้รถร่วมกัน) หรือ micro mobility (scooter หรือจักรยาน) การเดินทางแบบต่างๆ ที่กล่าวมาต้องการระบบที่ยืดหยุ่น และไว้ใจได้มาเป็นพื้นฐานในการจัดการ

เรากำลังพัฒนา SAAN Transportation เพื่อช่วยเสริม และยกระดับผู้ให้บริการ mobility ให้สามารถจัดการกับความซับซ้อนของระบบ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และขั้นตอนการทำงานที่หลากหลาย

© 2024 Toyota Tsusho Mobility Informatics Pte. Ltd.