เราคือใคร

“SAAN” เป็นโมบิลิตี้โซลูชั่น จากบริษัท โตโยต้า ทูโช โมบิลิตี้ อินฟอร์เมติกส์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกลุ่ม โตโยต้า ทูโช ที่ให้ความสำคัญด้านโลจิสติกส์ การขนส่งผู้โดยสาร และเมืองอัจฉริยะ”

เป้าหมายของเรา

“เป้าหมายของเราคือช่วยให้ผู้คนเข้าถึงบริการทางโมบิลิตี้ได้ดียิ่งขึ้น โดยที่เราเข้าไปช่วยให้ผู้ให้บริการด้านโมบิลิตี้มีความสามารถที่สูงขึ้น”

ปัจจุบันเราให้บริการ อีโลจิสติกส์ โซลูชั่น ที่ราคาจับต้องได้ มีประสิทธิภาพสูง และขยายจำนวนได้ตามต้องการให้กับผู้ให้บริการด้านโมบิลิตี้ และในอนาคตอันใกล้นี้ เราจะช่วยให้ผู้ให้บริการด้านโมบิลิตี้สามารถสร้างโมบิลิตี้โซลูชั่น ที่ราคาจับต้องได้ มีประสิทธิภาพสูง และขยายจำนวนตามต้องการได้ด้วยตนเอง

ทำไม Mobility ถึงสำคัญ

โมบิลิตี้ เป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นกิจกรรมที่ช่วยเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ทำให้การขนส่งเป็นไปอย่างต่อเนื่องด้วยต้นทุนขั้นต่ำ เป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนผู้คนไปสู่การทำงานในที่รายได้สูงกว่า การศึกษาที่ดีกว่า และการรักษาพยาบาลที่ดีกว่าในย่านที่ตนเองอาศัยอยู่ และยังช่วยให้เพิ่มต้องการด้านการท่องเที่ยวอีกด้วย นอกจากนี้ภาคการขนส่งยังมีส่วนในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ถึง 24% ในแต่ละปี

ดังนั้นการทำกิจกรรมโมบิลิตี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะทำให้โลกของเราดีขึ้น และยั่งยืนมากขึ้น

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กำลังเปลี่ยนโมบิลิตี้แบบที่เราเคยรู้จัก

Real time location
Real time traffic
connected mobile device
multiple sensors

เทคโนโลยีที่ทำให้ผู้ให้บริการสามารถมองเห็น เพิ่มประสิทธิภาพ การแจกงาน และพัฒนาการทำงานในรูปแบบใหม่ เราสามารถรู้ว่ารถคันไหนกำลังว่างอยู่และจัดส่งให้กับลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือได้อย่างทันที เราสามารถเพิ่มงาน ใช้ประโยชน์จากรถของคุณได้สูงสุด ทำให้ช่วยลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจและผู้บริโภคปลายทางได้ เราสามารถประสานงาน และเชื่อมโยงข้อมูลจากหลายหน่วยงานเพียงชั่วพริบตา ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการทำงานทั้งหมดได้รับประโยชน์ และเพิ่มประสิทธิภาพ

ข้อมูลในการติดต่อ

© 2024 Toyota Tsusho Mobility Informatics Pte. Ltd.