SAAN Go

ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสื่อสาร
บันทึกพิกัดละติจูดและลองจิจูดที่แน่นอน
ทำงานด้วยความแม่นยำ
บันทึกข้อมูลการจัดส่งทั้งหมดเพื่อดำเนินการป้องกัน

SAAN Go คือ แอปพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับคนขับรถในการรับงาน ซึ่งสามารถบริหารจัดการงานระหว่างผู้จ่ายงานและคนขับรถได้อย่างประสิทธิภาพ พร้อมติดตามอัพเดตสถานะการจัดส่งแบบเรียลไทม์ และประเมินผลการทำงานของคนขับทันทีหลังรับสินค้า

SAAN Go เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง “ Route Assignment Platform (RAP)” และ“ Proof of Delivery (POD)” โดย RAP ช่วยให้ผู้จัดงานสามารถกำหนดการเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับผู้ขับขี่เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานรวมถึงเส้นทางที่สั้นที่สุดใช้เวลาสั้นที่สุดยานพาหนะขั้นต่ำที่ใช้ต้นทุนขั้นต่ำในการดำเนินงานหรือการตรวจจับและแจ้งเตือนอุบัติเหตุ หลังจากงานเสร็จสมบูรณ์ POD จะถูกส่งโดยอัตโนมัติโดยการสแกนบาร์โค้ดแนบรูปถ่ายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และความคิดเห็นของลูกค้า สถานะเรียลไทม์จะได้รับการอัปเดตผ่านทางแอปพลิเคชันทางเว็บ


© 2024 Toyota Tsusho Mobility Informatics Pte. Ltd.