SAAN Logistics

การวางแผนจัดเส้นทางขนส่งเพื่อให้สามารถส่งของตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด พร้อมกับหลบช่วงเวลา และพื้นที่ที่รถบรรทุกห้ามเข้ากลายเป็นเรื่องง่ายๆ การนั่งเฝ้าหน้าจอติดตามรถที่น่าจะส่งล่าช้าจะกลายเป็นอดีต การแจกงาน ส่งแผนงาน และยืนยันการจัดส่งกลับจากคนขับรถทำได้ง่ายๆ เพียงลัดนิ้วมือ

ระบบของ SAAN Logistics มีตั้งแต่การวางแผน จนถึงการสรุปข้อมูลในการปรับปรุงการทำงาน ช่วยให้คุณเห็นข้อมูลกระบวนการทำงาน และวัดผลได้ ช่วยลดเวลาในการวางแผน และการติดตามงานให้คุณ


Plan

SAAN Plan คือ ระบบการวางแผนเส้นทางอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อแนะนำเส้นทางที่ดีที่สุดตามข้อจำกัดต่างๆ ซึ่ง SAAN Plan สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

Go

SAAN Go คือ แอปพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับคนขับรถในการรับงาน ซึ่งสามารถบริหารจัดการงานระหว่างผู้จ่ายงานและคนขับรถได้อย่างประสิทธิภาพ พร้อมติดตามอัพเดตสถานะการจัดส่งแบบเรียลไทม์ และประเมินผลการทำงานของคนขับทันทีหลังรับสินค้า

Sight

SAAN Sight คือระบบติดตามและตรวจสอบยานพาหนะ ระบบนี้ใช้เพื่อติดตามการขนส่งและโลจิสติกส์ที่แม่นยำเทียบกับแผนตลอดเวลาโดยให้คำแนะนำเส้นทางที่เหมาะสมเวลามาถึงโดยประมาณและข้อมูลยานพาหนะเชิงลึกที่จำเป็นอื่น ๆ

© 2024 Toyota Tsusho Mobility Informatics Pte. Ltd.