ภาพรวมของ SAAN

SAAN คือ Software as a Service (SaaS) ที่มุ่งเน้นในธุรกิจโมบิลิตี้ ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจโลจิสติกส์ กับการขนส่งผู้โดยสาร แต่เราไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ของเรามุ่งที่จะเสริมสมรรถนะทางธุรกิจของลูกค้า และปลดปล่อยศักภาพของมนุษย์ในโลกที่มีการเชื่อมโยงระหว่างกันทั้งในแง่ระหว่างบุคคลหรือระหว่างธุรกิจ ณ เวลานี้ เรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์สองกลุ่ม และจะเพิ่มขึ้นอีกในปีต่อๆ ไป

โลจิสติกส์

การวางแผนจัดเส้นทางขนส่งเพื่อให้สามารถส่งของตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด พร้อมกับหลบช่วงเวลา และพื้นที่ที่รถบรรทุกห้ามเข้ากลายเป็นเรื่องง่ายๆ การนั่งเฝ้าหน้าจอติดตามรถที่น่าจะส่งล่าช้าจะกลายเป็นอดีต การแจกงาน ส่งแผนงาน และยืนยันการจัดส่งกลับจากคนขับรถทำได้ง่ายๆ เพียงลัดนิ้วมือ

ระบบของ SAAN Logistics มีตั้งแต่การวางแผน จนถึงการสรุปข้อมูลในการปรับปรุงการทำงาน ช่วยให้คุณเห็นข้อมูลกระบวนการทำงาน และวัดผลได้ ช่วยลดเวลาในการวางแผน และการติดตามงานให้คุณ


SAAN Plan

SAAN Plan คือ ระบบการวางแผนเส้นทางอัตโนมัติที่ออกแบบมาเพื่อแนะนำเส้นทางที่ดีที่สุดตามข้อจำกัดต่างๆ ซึ่ง SAAN Plan สามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

SAAN Go

SAAN Go คือ แอปพลิเคชั่นบนมือถือสำหรับคนขับรถในการรับงาน ซึ่งสามารถบริหารจัดการงานระหว่างผู้จ่ายงานและคนขับรถได้อย่างประสิทธิภาพ พร้อมติดตามอัพเดตสถานะการจัดส่งแบบเรียลไทม์ และประเมินผลการทำงานของคนขับทันทีหลังรับสินค้า

SAAN Sight

SAAN Sight คือระบบติดตามและตรวจสอบยานพาหนะ ระบบนี้ใช้เพื่อติดตามการขนส่งและโลจิสติกส์ที่แม่นยำเทียบกับแผนตลอดเวลาโดยให้คำแนะนำเส้นทางที่เหมาะสมเวลามาถึงโดยประมาณและข้อมูลยานพาหนะเชิงลึกที่จำเป็นอื่น ๆ 

การขนส่ง

อนาคตของการเดินทางกำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางต่อเนื่องหลายรูปแบบ (multi modal) ยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ car sharing (การใช้รถร่วมกัน) หรือ micro mobility (scooter หรือจักรยาน) การเดินทางแบบต่างๆ ที่กล่าวมาต้องการระบบที่ยืดหยุ่น และไว้ใจได้มาเป็นพื้นฐานในการจัดการ

เรากำลังพัฒนา SAAN Transportation เพื่อช่วยเสริม และยกระดับผู้ให้บริการ mobility ให้สามารถจัดการกับความซับซ้อนของระบบ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และขั้นตอนการทำงานที่หลากหลาย

© 2024 Toyota Tsusho Mobility Informatics Pte. Ltd.