งานสัมมนาฝ่ายขาย ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย)

ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) และ โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ร่วมกันจัดงานสัมมนาฝ่ายขายให้กับฮีโน่เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ในหัวข้อ “ระบบการวางแผนเส้นทางการเดินรถ (Vehicle Route Planning System)” เพื่อโปรโมทระบบ SAAN Plan ให้กับลูกค้ารถบรรทุกฮีโน่

© 2024 Toyota Tsusho Mobility Informatics Pte. Ltd.