งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย 2562

บริษัท โตโยต้า ทูโช โมบิลิตี้ อินฟอร์เมติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าร่วมงาน “Truck Power II: New Normal Logistics” ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 ที่ โชว์ ดีซี กรุงเทพมหานคร และได้เปิดตัวสินค้าและบริการในชื่อ “Spider” “Cheetah” และ “Wolf” ในงานดังกล่าว โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 600 ท่าน

© 2024 Tsusho Mobility Informatics Pte. Ltd.