งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย 2561 (TTLA Festival 2019: Smile Families)

บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (NETH) เข้าร่วมงาน “TTLA Festival 2019: Smile Families” ในวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่เดอะรีสอร์ท วอเตอร์พาร์ค อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างความรับรู้บริการข้อมูลจราจร “TSquare Traffic Nationwide & Application”


© 2024 Toyota Tsusho Mobility Informatics Pte. Ltd.