บริษัท โตโยต้า ทูโช โมบิลิตี้ อินฟอร์เมติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าร่วมงาน “Logistix 2022”

บริษัท โตโยต้า ทูโช โมบิลิตี้ อินฟอร์เมติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าร่วมงาน “Logistix 2022” ระหว่างวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อโปรโมต SAAN ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของงานขนส่ง และโลจิสติกส์ ตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (ไคเซ็น)

กลุ่มบริษัท โตโยต้า ทูโช โมบิลิตี้ อินฟอร์เมติกส์ (TTMI) มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์/แอพลิเคชั่นที่ใช้ big data analytics เพื่อ ให้ทีมงานสามารถมองเห็นกิจกรรมของงานขนส่ง และโลจิสติกส์ ซึ่งจะมีประโยชน์กับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ หรือแผนกที่ดูแลด้านโลจิสติกส์ในทุกอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ SAAN ประกอบด้วย SAAN Plan SAAN Go และ SAAN Sight ซึ่งมีความยืดหยุ่นในการที่จะใช้งานแยกกันอย่างอิสระ หรือทำงานร่วมกัน รวมไปถึงเชื่อมต่อกับระบบของลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบันอีกด้วย


© 2024 Toyota Tsusho Mobility Informatics Pte. Ltd.